Bærekraft og miljø

Overordnet målsetting for helse, miljø og sikkerhet

Jansson & Larsen Regnskap er sertifisert Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi dokumenterer at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger. Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør, og kravene vi stiller til produkter og tjenester.

Jansson & Larsen Regnskap har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester: sky og driftstjenester, utvikling, rådgivning og salg.

Lurer du på noe?

Bærekraft og miljø
Bærekraft og miljø

Dette gjøres gjennom:

 • å tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten
 • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
 • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
 • å etterstrebe en effektiv bruk av energi
 • å ha en overordnet målsetting som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten
 • sørge for at styring av bærekraft forankres fra ledernivå, og integreres i våre forretningsprosesser
 • informere våre ansatte om deres påvirkning på miljøet, og gi dem mulighet til å bidra til reduksjon både i arbeid- og privatliv
 • oppfordre kunder, leverandører og samarbeidspartnere til et grønnere skifte.
 • evaluere, vedlikeholde og rapportere vårt miljøarbeid

Konkrete mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet

Vi skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte

Vi skal sikre godt inneklima og luftkvalitet for å bidra til helse og trivsel

Vi skal ha lavt sykefravær

Vi skal bli enda bedre på å kildesortere alt avfall

Vi skal redusere energibruket

Vi skal redusere bruken av skrivepapir og redusere papiravfall/restavfall

Vi skal øke antall miljømerkede produkter

Vi skal øke antallet miljøsertifiserte og lokale leverandører

Vi skal påvirke til mer bevisst valg ved bruk av sykkel, kollektiv og elbil

Vi skal redusere antall flyreiser

Vi skal legge til rette for mest mulig bruk av elbil

Vår miljøpåvirkning

Vår strategi handler om å skape verdier for både ansatte, kunder og bedriften.
Dette gjøres gjennom gode valg med digitalisering, personlig kontakt, optimalisering av arbeidsplasser, kompetanseheving innen rådgivning av ansatte, stillingsinstrukser og regelverk som enkelt trygger arbeidsdagen for ansatte, som igjen bidrar til kvalitet i leveranse mot våre kunder.

 • Vi skal være gode på vekst, kompetanse og lønnsomhet.
 • Vi skal bli enda bedre på sosial kompetanse og rådgivning.
 • Vi skal bidra til langsiktig verdiskapning med fokus på klima, sosiale- og økonomiske forhold.
 • Vi skal ha attraktive lokaler nær sentrumskjerne og kollektiv transport.

 

Lurer du på noe?

Bærekraft og miljø

For videre info om våre miljøtiltak, ta kontakt med:

leon.maudal@jlrs.no

918 63 862

Miljøfyrtårnsertifisert

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem. Jansson & Larsen Regnskap er miljøfyrtårnsertifisert noe som er en anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene (ISO 14001 og EMAS). Bedrifter og virksomheter som skal bli Miljøfyrtårn må oppfylle og dokumentere en del krav som skal rapporteres videre.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Jansson & Larsen Regnskap, i årene fremover.

Har du noen innspill? Klikk her for mer informasjon.

Er du vår neste fornøyde kunde?

Vi er stolte over å ha en rekke fornøyde kunder, men er alltid på utkikk etter å
bistå flere med regnskapet. Er du på utkikk etter en regnskapsfører, ikke nøl med
å ta kontakt!