Bytte regnskapsfører

Skremmende mange norske bedrifter er misfornøyd med regnskapsføreren

– Å bytte er mye enklere og langt billigere enn du tror

Tekst & Foto: Creobox/ Nick Hegreberg

De siste ti årene har det blitt vanligere og enklere å bytte alt fra bank og forsikringsselskap til regnskapsfører. Likevel viser en undersøkelse gjort av Regnskap Norge at mer enn halvparten av alle selskap over 20 ansatte ikke er tilfreds med dagens situasjon. Så hvorfor velger såpass mange å bli værende?

ENKELT FOR BEDRIFTEN

-Det å bytte regnskapsfører skal være en enkel prosess. Hvis regnskapsbyrået tar styring, setter seg inn i utfordringene til bedriften og tar riktige avgjørelser fra første stund går det etter min erfaring smertefritt, forklarer Kim Pettersen, daglig leder i Jansson og Larsen Regnskap (JLR) i Stavanger.

Da blir det enkelt for bedriften, ettersom mesteparten av arbeidet ligger hos den nye regnskapsføreren. For bedriften som bytter er jobben langt mindre omfattende enn mange tror. Først leverer du en skriftlig bekreftelse på at du ønsker å bytte til ny regnskapsfører, så må dere sammen bli enige med gammel regnskapsfører om hvilken dato flyttingen skal gjennomføres.

-Vi opplever at kunder har tre veldig vanlige bekymringer ved bytte av regnskapsfører. De fleste frykter at det vil bli mye arbeid, veldig dyrt og at det tar lang tid. Slik skal det ikke være så lenge regnskapsbyrået gjør jobben riktig, poengterer Pettersen.

Derfra tar ditt nye regnskapsbyrå over, og gjør resten av jobben. De melder bytte av regnskapsfører i Altinn og hjelper til med opplæring og innstallering hvis du skal bytte regnskapssystem. I tillegg flytter de alle historiske tall inn i det nye systemet slik at alt er klart til byttedato.

-Det er liten belastning på selskapet hvis regnskapsbyrået gjør jobben sin og følger opp kunden underveis, forklarer Pettersen som mener at det nå etter årsoppgjøret er et naturlig tidspunkt å vurdere bytte.

Trenger du hjelp? Kontakt oss for en prat

Valgte JLR: Da vi bestemte oss for å ta steget utfordret vi ulike byråer til å effektivisere driften og forenkle både økonomi- og prosjektstyring. Der var Jansson og Larsen best i klassen, sier Stina Sola Haugland, økonomisjef i SV Betong.

VERDT Å BYTTE REGNSKAPSFØRER

Pettersen forklarer at rollen til en dyktig regnskapsfører er langt mer enn å bare føre tall inn i riktig skjema. En god regnskapsfører skal følge med, gi råd og dermed bidra til å både heve topplinjen og senke bunnlinjen hos kundene sine.

-Jeg synes det er urovekkende hvis man velger å bli værende hos en regnskapsfører som ikke tar deg på alvor. Det er mest sannsynlig veldig reelle grunner til misnøyen din, da bør man ta en vurdering basert på det økonomiske perspektivet, sier Pettersen som mener at en faglig sterk regnskapsfører vil lønne seg på sikt.

«Tidsbruken ved bytte var en god investering. Nå har vi effektive prosesser, bedre rapportering og en enklere arbeidshverdag.»

-Stina Sola Haugland, økonomisjef i SV Betong

BRØT MED STATISTIKKEN

Stina Sola Haugland, økonomisjef i SV Betong var tidligere en del av statistikken blant de store bedriftene. Hun ønsket et moderne og effektivt system, samt mer personlig oppfølging til SV Betong og deres under- og søsterselskaper, som i fjor hadde en omsetning på omtrent 570 millioner kroner.

-Da vi bestemte oss for å ta steget hadde vi noen klare utfordringer til regnskapsbyrået som skulle ta over stafettpinnen; hjelp til å effektivisere driften og forenkle både økonomi- og prosjektstyring, poengterer Haugland før hun fortsetter,

-Vi hadde et system som var tungt og tregt. Det var ofte vanskelig å tolke fakturaer og prosjektføre kostnader og det var lange godkjenningsrutiner på bilag og fakturaer. Dette førte til utrolig mye papirarbeid. Når du har 13-14 tusen inngående fakturaer i året, så går det mye tid bort, hvis du ikke har kontroll på hvilke prosjekt kostnadene tilhører, forklarer økonomisjefen.

Haugland lener seg tilbake i stolen og smiler før hun fortsetter på den brede nærbødialekten, -nå derimot, nå har vi et system som bare virker.

Vi gjør alltid en nøyaktig og presis jobb!

Grønnere gress: Det er alltid litt skummelt i forkant av byttet, men for vår del var gresset grønnere på den andre siden, veldig mye grønnere. Systemene de presenterte var det vi hadde drømt om, forklarer Haugland.

SMERTEFRITT BYTTE

Haugland kom til selskapet fra en stilling som revisor og hadde inngående kjennskap til regnskapsbransjen i regionen. Selv om hun hadde meninger om veien videre husker hun at SV Betong var nervøse da de skulle bytte regnskapsfører.

-Du vet jo ikke hva du går til, selv når du ikke er fornøyd så er du aldri garantert at gresset er grønnere på andre siden, forklarer hun. Hun tenker seg om før hun fortsetter.

-for vår del så var gresset grønnere på den andre siden, veldig mye grønnere, smiler hun.

Mange regnskapsbyrå i regionen var inne med frierbrev hos SV Betong og prosessen med å velge tok flere måneder. Til slutt falt valget på JLR ettersom de satte seg nøye inn i ulike problemstillinger og presenterte både systemer og løsninger som passet behovene.

-Jansson og Larsen er enormt langt fremme i måten de jobber på, mener Haugland og skryter av regnskapssystemet de nå har, med alt fra webportal og EHF til effektive og ryddige rapporterings- muligheter.

-Systemene de presenterte var det vi hadde drømt om, ler Haugland som forklarer at det var viktig for henne å samarbeide med det regnskapsbyrået som var opptatt av å skape god flyt i deres organisasjon. Hun forteller videre hvordan JLR satte seg inn i bedriften, lærte alle involverte opp i systemene og beskriver dem som nøye, interesserte og kompetente.

-Når vi skulle bytte var den største kostnaden intern tidsbruk, som gikk med til å lære opp ansatte i det nye systemet. Men det var en liten investering som fort ble tilbakebetalt i form av effektiviserte prosesser, bedre rapportering og en forenklet arbeidshverdag, avslutter økonomisjefen.

3 enkle steg for bytte av regnskapsfører

KONTAKT OSSLegg igjen din e-post i feltet under.
BEKREFT BYTTETEtter et møte får du tilsendt et skjema hvor du bekrefter at vi blir din nye regnskapsfører.
LA OSS GJØRE RESTENVi melder bytte i altinn, og lager gode løsninger som passer dine behov.
Kontakt oss i dag

Fyll ut skjema for en enklere arbeidsdag, med moderne systemer og personlig oppfølging.