Regnskap i Stavanger- og Sandnes-området

Regnskap i Stavanger- og Sandnes-området

Vi fører regnskap i Stavanger og Sandnes på kundens egne system, eller i våre systemløsninger for alt fra enkeltpersonforetak til store bedrifter – du bestemmer.

Personlig regnskapsfører

Gode råd og oppfølging

Regnskap i Stavanger og Sandnes

Velger du å få hjelp av Jansson & Larsen vil du få bistand fra en autorisert regnskapsfører som etter ønske utfører oppdrag på din lokasjon, på deres egne systemer. Vi mener det er viktig å tilby denne muligheten, da det å integrere regnskapsføreren i bedriften din har flere positive sider ved seg. Blant annet er det enklere å holde en tettere dialog med andre ansatte i bedriften, om man faktisk er fysisk tilstede her. Vi mener også at denne løsningen gir et tettere og mer personlig forhold mellom oss og våre kunder. Om det ikke er ønskelig, behøver dere selvsagt ikke å ha vår regnskapsfører i deres lokaler – dette bestemmer dere helt selv.

Gjennom våre systemløsninger kan man blant annet enkelt administrere hverdagslige prosesser som å sende e-faktura og føre reiseregninger og utlegg. Vi har lang og bred erfaring innen området og har oppdrag innen de fleste bransjer. Kundene våre er hovedsakelig organisert som aksjeselskap, enkeltpersonforetak, NUF selskap, stiftelser, ANS/DA og frivillige organisasjoner. Å sette bort regnskapet ditt til oss gjør at du kan ha fullt fokus på det du kan best!

Trenger du eller din bedrift hjelp til regnskap i Stavanger, eller har andre spørsmål rundt våre tjenester?

regnskap-stavanger1
Regnskap i Stavanger

Flere systemer gir stor fleksibilitet

I Jansson og Larsen benytter vi oss av flere ulike regnskapssystemer. Noe av det første vi gjør når bedrifter tar kontakt med oss, er å identifisere hvilke systemer og løsninger som er best tilpasset vedkommende. Vi har opp igjennom årene utviklet en solid intern kompetanse på noen av de meste anerkjente systemene i regnskapsverden. Brukervennlighet og fleksibilitet er stikkord når det kommer til bruken av disse. Sammen kommer vi frem til den optimale løsningen for nettopp din bedrift.

Les gjerne mer om hvordan våre systemer har hjulpet eksisterende kunder!

Hva innebærer egentlig regnskap?

For mange bedriftseiere er regnskap og tall noe de ønsker å bruke minst mulig tid og energi på. Allikevel er det alltid greit å kunne de grunnleggende prinsippene rundt emnet.

Regnskapet i et selskap sees på som et hjelpemiddel for å vurdere den økonomiske situasjonen man befinner seg i. Inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld inngår i dette. Enkelt forklart handler det om å vite hvor inntektene dine kommer fra, hvordan disse blir brukt og summen du sitter igjen med til slutt. De aller fleste selskaper og foretak er pliktig til å føre regnskap, og er du usikker på regler og retningslinjer rundt dette er det lurt å gå til anskaffelse av en ekstern regnskapsfører.

Regnskap Stavanger

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen på budsjett og regnskap?

Et budsjett er hva som er forventet av inntekter og utgifter, mens et regnskap er de faktiske inntektene og utgiftene. Bedrifter prøver å lage så detaljerte budsjetter som mulig for kommende år, måned eller prosjekt. Regnskapet kan anses som fasiten etter fullført periode.

Hva er regnskap?

Regnskap gir deg en oversikt over hvor inntektene dine kommer fra, hvordan disse blir brukt og summen du sitter igjen med til slutt. Et regnskap er en totaloversikt over inntekter og utgifter/kostnader. Et regnskap består av to hovedrapporter: resultatregnskap og balanse. Resultatregnskapet viser resultatene i en gitt periode: inntekter, kostnader og overskudd/underskudd. Balansen viser en oversikt over bedriftens verdier/eiendeler, egenkapital og gjeld. Alle foretak som tjener over 50.000 kroner i året, må føre regnskap.

Hva er skybasert regnskap?

Et skybasert regnskap gir deg muligheten til å logge på hvor og når som helst. Du har til enhver tid oppdaterte regnskapstall. Det er praktisk dersom du har hjemmekontor, er på reise eller vil sjekke regnskapet fra mobilen. Fleksibiliteten er en stor fordel med skybaserte regnskapssystem. Skybasert regnskap gjør også at regnskapsinformasjonen settes mer effektivt i system og det er mindre rom for manuelle feil.

Hva er Poweroffice Go?

PowerOffice Go er et skybasert regnskapssystem som har stort fokus på brukervennlighet. Du kan føre bilag, fakturere kunder, betale regninger og føre timer direkte i regnskapsprogrammet. Reiseregninger registreres enkelt ved å ta et bilde av kvitteringen. Du har til enhver tid oppdatert oversikt over bedriftens regnskap. PowerOffice Go kan brukes på mobil, nettbrett og datamaskin. Det er også enkelt å hente ut rapporter og nøkkeltall fra regnskapssystemet.

Les mer om PowerOffice Go her

Kan jeg føre regnskap selv?

Du kan i utgangspunktet føre regnskapet selv, men dette kan for mange være komplisert og tidkrevende. Regnskapet må oppfylle krav og tidsfrister som staten har fastsatt. Det stilles mange krav til regnskapet, og det kan bli kostbart å levere et mangelfullt regnskap. Det vil derfor være hensiktsmessig å ha en autorisert regnskapsfører for å sørge for at ditt regnskap oppfyller kravene.

Du kan føre deler av regnskapet selv og benytte en regnskapsfører på noen av områdene. Det gir deg mulighet til å få bistand fra noen med spisskompetanse på området.

Kan jeg ha regnskapet på mobilen?

Ja, med skybaserte regnskap får du oversikt over regnskapet på mobilen. Ettersom det er i skyen kan du åpne regnskapet hvor og når som helst. Du fakturere, føre timer, betale regninger og få oversikt over produkt- og lagerstatus direkte fra mobilen. Du kan også chatte med regnskapsfører eller kollegaer inne i regnskaps-appen. Det er effektivt det!

Kontakt oss for å høre mer skybaserte regnskapssystem. Vi hjelper deg å finne et som er tilpasser din bedrift.

Hva koster regnskapsfører?

Jansson & Larsen har faste timepriser. Hvor mye kunden faktureres avhenger av hvor mye tid vi bruker. Det er mer tidkrevende å kjøre lønn for en bedrift med 50 ansatte enn en bedrift som bare har 2 stykker. Du som kunde kan også påvirke prisen til en viss grad. Ved å sende over bilag på en ryddig og oversiktlig måte går det mye raskere for regnskapsføreren din å bokføre dem. Systemkostnadene vil også påvirke den totale prisen. Noen betaler direkte til leverandøren av regnskapsprogrammet de bruker. Andre velger å kjøpe lisens fra regnskapsføreren sin.

Hvor tidkrevende det er å føre et korrekt regnskap kan også variere fra bransje til bransje. Hos Jansson & Larsen har vi dyktige ansatte som har spesialisert seg på utvalgte bransjer. Utfordrende problemstillinger blir da løst på en effektiv måte som sparer kunden for tid og penger.

Hva er årsoppgjør?

Årsoppgjør er en samlebetegnelse for skattemelding, næringsoppgaven og årsregnskapet. Kort forklart er årsoppgjør en oversikt over det offisielle regnskapet til en bedrift i slutten av året. Årsoppgjøret skal inneholde resultatregnskap og balanse. Det brukes blant annet for å beregne hvor mye skatt en bedrift må betale. Større bedrifter må også utarbeide en årsberetning.

Les mer om årsoppgjør her

Når skal årsoppgjør leveres?

Siste frist for å sende inn årsregnskapet og eventuell årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. For bedrifter som følger kalenderåret må årsoppgjøret leveres innen 30. juni.

Hva er viktig når du skal velge regnskapsfører?

Velg en regnskapsfører som har et godt rykte og er kjent for å levere god kvalitet. En regnskapsfører du kommuniserer godt med og har en god relasjon til er like viktig. Det er en fordel om regnskapsføreren din har hatt andre kunder i samme bransje som deg. Det bør særlig vektlegges dersom det er noe utenom det vanlige som bør hensyntas i regnskapet i din bransje. Uansett hvem du velger, sjekk alltid om leverandøren du vurderer er i stand til å tjene egne penger og levere resultater.

Jansson & Larsen er et kompetansehus sentralt i Stavanger med regnskapsførere, revisorer og siviløkonomer. Våre ansatte har spesialisert seg på ulike felt. Noen har kompetanse på IT, regnskapssystemer, bedriftsrådgivning eller årsoppgjør. Gjennom årene har vi jobbet med en bred kundeportefølje på tvers av bransjer. Våre kundeundersøkelser viser også at vi blir anbefalt av eksisterende kunder. Jansson & Larsen gir deg den hjelpen du trenger.

Hvordan finne resultatet i regnskapet?

Overskuddet til en bedrift er de totale inntektene minus kostnadene. Dersom du får et positivt svar har bedriften et overskudd, er svaret negativt har bedriften et underskudd. Har du eksempelvis et overskudd på hundre tusen er resultat før skatt på 100.000.

Hvor lenge må man ta vare på regnskap?

Regnskapet med dokumentasjon må oppbevares i 5 år etter regnskapsårets slutt. Du står fritt til å velge om du vil ha det elektronisk eller på papir. I følge Bokføringsloven skal primærdokumentasjon oppbevares i 5 år, men oppbevaring av sekundærdokumentasjon er satt til 3,5 år. Les mer i Bokføringslovens §13.

Hvordan føre regnskap?

Regnskapet føres i et regnskapsprogram. Vi i Jansson & Larsen bruker flere forskjellige regnskapsprogrammer, basert på hvilken løsning som er best for våre kunder. I dag er det mange skybaserte regnskapssystem som gir deg muligheten til å føre regnskap på mobilen, nettbrett og datamaskin. Noen bedrifter har egne regnskapsførere, men for små og mellomstore bedrifter kan det være mer lønnsomt å outsource regnskapet. Da vil en ekstern regnskapsfører føre regnskapet til bedriften.

Hva er mva/ moms?

Mva er en forkortelse for “merverdiavgift.” Det er også populært kalt “moms”. Dette er en skattesats som blir lagt på omsetningen i alle ledd i verdikjeden. Man skal som næringsdrivende betale merverdiavgift på alt man kjøper, men man får også fradrag for denne kostnaden i ettertid.

Bedrifter med driftsinntekter over 50.000 er momspliktige. Det er noen få unntak, blant annet for holdingselskaper, ved utleie av eiendom og bedrifter som jobber innen helsesektoren.

Hvorfor outsource regnskap?

Ved å outsource regnskapet til en autorisert regnskapsfører blir regnskapet ført riktig og frister blir overholdt. Regnskapet blir prioritert og du kan selv ha fokus på dine arbeidsoppgaver. Sykefravær og vikarproblematikk er også utfordringer som løses ved å outsource regnskapet. Jansson & Larsen Regnskap er et kompetansehus der vi alltid har en kvalifisert saksbehandler som kan hjelpe deg.

Jansson & Larsen kan ta oppdrag på din lokasjon og bruke deres systemer. Selv om du outsourcer regnskapet kan du ha regnskapsfører på kontoret som du kan ha direkte kontakt med. Hos oss er du sikret saksbehandlere som til enhver tid er oppdatert og du er selv fritatt for faglig oppdatering.

Hvordan bli autorisert regnskapsfører?

Det kreves minimum en bachelorgrad og to års relevant arbeidserfaring for å få tittelen autorisert regnskapsfører ifølge Finanstilsynet. For å bli regnskapsfører må du ta tre eller flere år høyere utdanning.

Må jeg ha revisor?

Er bedriften din regnskapspliktig, er dere også revisjonspliktige i de aller fleste tilfeller. Aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA) er revisjonspliktige. Bedriften kan ha unntak fra denne regelen dersom driftsinntektene er under 5 millioner, balansesummen er under 20 millioner og antall ansatte er under 10 årsverk. Ifølge revisjonsloven må et revisjonspliktig selskap få årsregnskapet sitt revidert av en revisor.

Jansson & Larsen har revisorer internt som kan foreta revisjon av regnskapet til mindre bedrifter. Da slipper du en ekstern revisor.

Hva er skattemelding?

Skattemelding, selvangivelse og ligningspapirer er tre betegnelser for samme sak. Den avgjør hvor mye du må betale i skatt. Både privatpersoner og næringsdrivende må sende inn skattemelding. Fristen for å levere skattemeldingen er 31. mai hvert år.

Dersom du mottar lønn, pensjon eller uføretrygd får du skattemelding. Du mottar den mellom mars og april hvert år. Du må påse at opplysningene over inntektene dine, eventuell formue og gjeld er riktige. Noen får skattepenger til gode dersom de gjennom året har betalt for mye skatt. Alternativt må du betale restskatt.

Skatteetaten skal fra 2022 til 2024 sende ut en ny og forenklet skattemelding til alle næringsdrivende.

Hva er fordelen med ekstern profesjonell regnskapsfører?

Det lønner seg at de som er best på regnskap, får jobbe med regnskap. Bedrifter som har en ansatt internt som jobber med regnskap er svært sårbare dersom denne personen blir sykemeldt eller slutter. Ved å bruke Jansson & Larsen har du over 30 regnskapsførere med bred erfaring som kan hjelpe deg. Du får én regnskapsfører å forholde deg til som sikrer at din bedrift har full kontroll på regnskapet. Ved mer kompliserte case setter vi sammen et team for å løse oppgaven best mulig. Jansson & Larsen Regnskap har kollegaer som spiller på lag. Vår regnskapsfører kan også komme ut til din bedrift dersom du ønsker det.

Velg en profesjonell regnskapsfører slik at du kan senke skuldrene og være trygg på at bedriftens regnskap er i orden. Du får da bedre tid til å gjøre arbeidsoppgavene du er best på.

Hvordan bytter man regnskapssystem?

Jansson & Larsen identifiserer hvilke regnskapssystemer som er best tilpasset din bedrift. Vi samarbeider tett med noen av de mest anerkjente regnskapssystemene i Norden. Sammen finner vi et brukervennlig og optimalt regnskapssystem som kan gjøre din arbeidshverdag enklere. Jansson & Larsen kan også bidra med implementering og opplæring av de ansatte.

Her kan du lese mer om kunder som har fått en enklere hverdag med nytt regnskapssystem.

Er du vår neste fornøyde kunde?

Vi er stolte over å ha en rekke fornøyde kunder, men er alltid på utkikk etter å
bistå flere med regnskapet. Er du på utkikk etter en regnskapsfører, ikke nøl med
å ta kontakt!