Vi har blitt målbart bedre

– Vi har blitt målbart bedre

Beslutningen gjorde noe med oss. Vi er blitt mer strukturerte, mer effektive – og det er svært merkbart. Vi har fått enda større frihet til å bruke tiden på det som vi virkelig er gode på.

Steinar Gulaker kikker ettertenksomt ut i lufta. Som daglig leder for en bedrift som er godt forankret og samtidig i rivende utvikling, er det mer enn en tanke som kobler seg på av gangen. Suksess handler om å ha fokus på arbeidsoppgavene – på det som er essensielt med bedriften.

Spisskompetanse
– Derfor er jeg ikke et øyeblikk i tvil. Å sette ut regnskapsfunksjonen til noen som har spisskompetanse på våre utfordringer, har ikke bare vært smart – det har også gitt målbare resultater, slår han fast.

Ekspansiv vekst, nye utfordringer
Haugstad Møbel as ble etablert så langt tilbake som 1946, med formål å produsere møbler til de private hjem. I 1962 skjedde det imidlertid en dreining mot bedriftsmarkedet.

I dag produserer bedriften til sykehus, skoler, barnehager og andre offentlige bygg og har opplevd en betydelig vekst de siste fire årene.

Fra internt til eksternt
– Tidligere har vi hatt regnskapsfunksjonen innomhus. Med den utviklingen vi har hatt de siste fire år, meldte det seg utfordringer som strakk seg langt utover vår kompetanse, sier den daglige lederen.

Han forklarer:
– I takt med vår vekst gikk vi over i en fase der vi fikk store utfordringer med å føre regnskapet selv, og inneha den kunnskap og kompetanse som kreves for å følge våre egne og myndighetenes krav til regnskapsførsel.

Ifølge den daglige lederen fikk bedriften behov for bemanning på andre områder i bedriften. Det medførte blant annet at de som satt på regnskap ble omdisponert til salg.

fra internt til eksternt

– Med Jansson & Larsen Regnskap på laget kan vi fokusere fullt på det vi er best til, sier Steinar Gulaker

Enkelt og oversiktlig

– Aldri sett oss tilbake
Med å knytte seg til et regnskapsbyrå, har Haugstad flere ressurser å spille på.

– Jansson & Larsen Regnskap har mange ulike -kompetanser. Vi er for vår del inne i to forskjellige forskningsprosjekt, som blant annet medfører at vi må ha to biregnskap. Disse skal knyttes inn i et hovedregnskap. Dette ble komplisert, og vi trengte bistand på dette området, sier Gulaker.

Enkelt og oversiktlig
Alt regnskap som blir ført er tilgjengelig via PowerOffice Go.
Dette gjør at Haugstad Møbel har full oversikt uansett hvor de er – enten via mobil, nettbrett eller PC. PowerOffice Go er i tillegg et verktøy som er optimalt å ha med i styremøter da alle rapporter og nøkkeltall er lett tilgjengelig.

– Det som møter meg nå er de reelle tallene og dagens status, noe som gjør at jeg som daglig leder får en mye større trygghet å jobbe ut i fra, sier Gulaker og legger til:

– Beslutningen med å sette ut regnskap til Jansson & Larsen Regnskap har gjort oss til en mer strukturert og effektiv bedrift, som i mye større grad kan bruke tiden på det vi virkelig er gode på – å produsere høy-kvalitets møbler fra Jæren.

“Å sette ut regnskapsfunksjonen til noen som har
spisskompetanse på våre utfordringer, har ikke bare
vært smart – det har også gitt målbare resultater”

Steinar Gulaker / Daglig leder i Haugstad Møbel